CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Sunday, April 24, 2011

My last pOSt

SCCT 3153 Periklanan Elektronik merupakan salah satu subjek minor yang diajar oleh Pn.Nurin.Pada awal kuliah ini saya berpendapat bahawa subjek ini sama seperti subjek penerbitan elektronik. Dan ternyatalah ia adalah sama dan cuma terdapat beberapa penambahan elemen-elemen seperti pemasaran.
Sepanjang kuliah ini,saya mendapat banyak pengetahuan tentang periklanan,dan proses-proses yang terlibat,elemen-elemen periklanan elektronik, dan lain-lain lagi. Hasil usaha Pn.Nurin dalam menyampaikan maklumat dengan menarik dapat memberi kesan kepada saya kerana caranya yang tersendiri dalam menyampaikan maklumat. Manakala, contoh-contoh yang ditunjukkan juga menarik dan ini sekaligus dapat meningkatkan lagi tahap pemahaman saya terhadap ssuatu topik.Pernah sekali Pn.Nurin membawa majalah-majalah dan surat khabar untuk menunjukkan tentang jenis-jenis iklan percetakkan.Ia merupakan antara kuliah yang saya tidak dapat lupakan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran.
Selain itu,komunikasi bersemuka Pn.Nurin juga salah satu faktor,mengapa saya dapat memberikan tumpuan dalam kuliah. Bukan sahaja saya seorang malah semua rakan-rakan juga turut mendapat tumpuan dari Pn.Nurin.Malah,gaya penyampaian juga menarik seperti perubahan mimik mukanya berdasarkan topik yang diajar.Seterusnya,tugasan yang diberikan pula bersesuain dengan subjek ini dan dapat meningkatkan lagi kemahiran yang sedia ada dalam menggunakan teknologi.
Akhir sekali,saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sama-sama membantu dalam memberi dan menerima pengetahuan dan ilmu.
 By,
Vanita Arumugam (128487)

No comments:

Post a Comment